Iloczynu wektorowy c = a x b. Wynikiem iloczynu wektorowego a i b jest wektor c. Długość c: c = a * b * sin alfa. alfa - kąt między wektorami a i b. a, b, c - długości wektorów, Kierunek c: Jest jednocześnie prostopadły do a i b. Zwrot c: Ustalam na podstawie reguły korkociągu. Korkociąg obracam od a do b.