Zadania  +  Rozwiązania
Wzór na koło w układzie współrzędnych + zadania. Nierówność opisująca współrzędne punktów koła w układzie współrzędnych.