Zadania  +  Rozwiązania
Obrazem punktu A = (x,y) w symetrii osiowej względem osi x jest A' = (x,-y). Obrazem punktu A = (x,y) w symetrii względem osi y jest A''=(-x,y). Na rysunkach są punkty symetryczne względem prostej x i y, oraz trójkąty symetryczne względem prostej x i y.