Iloczyn skalarny wektorów. Iloczyn skalarny liczony za pomocą długości wektorów i kąta między nimi. Iloczyn skalarny liczony za pomocą współrzędnych wektorów.