Wzór na cosinus kąta między wektorami. Iloczyn skalarny. Kąt prosty między wektorami.