Zadania  +  Rozwiązania
Wykresy funkcji liniowych równoległe i prostopadłe. Proste równoległe mają ten sam współczynnik kierunkowy funkcji liniowej. Proste prostopadłe mają współczynniki funkcji liniowej spełniające wzór a1*a2=-1.