Współrzędne wektora równoległego do wykresy prostej. Równanie kierunkowe prostej.