Dodawanie wektorów. Dodawanie wektorów za pomocą reguły równoległoboku. Dodawanie wektorów na współrzędnych.