Zadania  +  Rozwiązania
Równoległobok to czworokąt, którego przeciwległe boki są równoległe. Na pierwszym rysunku jest równoległobok o bokach a i b. Na drugim rysunku jest równoległobok o podstawie a i wysokości h. Pole równoległoboku mogę policzyć ze wzoru P=ah. Na trzecim rysunku jest równoległobok o bokach a i b, które tworzą kąt alfa. Pole tego równoległoboku mogę policzyć ze wzoru P=a*b*sin alfa. Kąty w równoległoboku. Kąty naprzeciwległe w równoległoboku są równe. Suma kątów przy dowolnym boku jest równa 180 stopni. Przekątne w równoległoboku przecinają się w punkcie O. Punkt ten dzieli każdą przekątną na równe części.