Obliczanie obwodu, pola, wysokości równoległoboku.