Wyprowadzenie sumy kątów przy dowolnym boku równoległoboku.