Prosta dana równaniem kierunkowym y=ax+b jest wykresem funkcji liniowej. Przykłady.