Rozwiązywanie równań kwadratowych podanych w postaci iloczynu. Przykłady.