Wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej: f(x) = ax^2 + bx + c. Przykłady. Wzór funkcji kwadratowej mogę zapisać w - postaci ogólnej np. f(x)=x^2+2x+5, f(x)=-x^2+3x-7; - postaci kanonicznej np. f(x)=(x+3)^2-6, f(x)=2(x-1)^2+4; - postaci iloczynowej np. f(x)=4(x-1)(x+3), f(x)=x(x-6).