Wzór funkcji kwadratowej o współczynnikach a, b, c: f(x) = ax^2 + bx + c. Przykłady. f(x) = 3x^2+5x+4, a=3, b=5, c=4; f(x) = -2x^2+4x+7, a=-2, b=4, c=7; f(x) = x^2+x+3, a=1, b=1, c=3.