Zadania  +  Rozwiązania
Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola. Jej położenie względem osi x zależy od wartości delty i znaku współczynnika a. Jeżeli delta jest ujemna tzn. że funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych, a co za tym idzie wykres leży nad osią x. Wzory na współrzędne wierzchołka paraboli. Najłatwiej jest odczytać współrzędne wierzchołka paraboli (wykresu funkcji kwadratowej) korzystając z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej.