Iloczyn liczb a i b jest równy c. Liczby a i b nazywamy czynnikami mnożenia. Przykład: 2⋅5 = 10. Iloczyn liczb 2 i 5 jest równy 10.