Funkcja kwadratowa ma jedno miejsce zerowe x_1, gdy \Delta=0.