Zadania  +  Rozwiązania
Zbiór wartości ZW funkcji kwadratowej odczytujemy z jej wykresu (paraboli) na osi osi Oy. Zbiór wartości zależy od drugiej współrzędnej wierzchołka paraboli W i kierunku ramion paraboli. Przykłady.