Wykres funkcji kwadratowej, czyli parabola, ma dwa ramiona. Wzór funkcji kwadratowej: f(x)=ax^2+bx+c. Ramiona paraboli są skierowane - do dołu, gdy a<0 np. f(x)=-3x^2+5x+4, - do góry, gdy a>0 np. f(x)=5x^2+3x. Przykłady funkcji kwadratowych, których wykres (parabola) ma ramiona skierowane do dołu: f(x) = -x^2, f(x)=-5x^2-3x+4, f(x)=-1/2x^2+5x. Przykłady funkcji kwadratowych, których wykres (parabola) ma ramiona skierowane do góry: f(x) = x^2, f(x)=1/4x^2+7, f(x)=3x^2+5x-7.