Zadania  +  Rozwiązania
Przedziały monotoniczności funkcji kwadratowej odczytujemy z jej wykresu (paraboli) na osi Ox. Przedziały monotoniczności zależą od pierwszej współrzędnej wierzchołka paraboli i kierunku ramion paraboli. Przykłady.