Zadania  +  Rozwiązania
Aby rozwiązać nierówność kwadratową liczę na początku deltę wyrażenia kwadratowego, a następnie znajduję miejsca zerowe o ile istnieją. Teraz mogę już narysować przybliżony wykres. Dla współczynnika a > 0 ramiona są skierowane do góry, dla a < 0 ramiona są skierowane do dołu. Z wykresu odczytuję rozwiązanie.