Rozwiąż graficznie równania x^2-2x-3 = -x-1 itd. Rozwiąż graficznie nierówność: x^2-2x-3<-x-1