Zadania  +  Rozwiązania
Jeżeli funkcja kwadratowa ma pierwiastki, to prawdziwe są dla nich następujące wzory Viete'a. Zadania z pełnymi rozwiązaniami.