Rozwiązania zadań tekstowych w których wykorzystano równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą.