rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Znajdź wszystkie liczby dwucyfrowe, których suma cyfr jest równa 5, a kwadrat tych liczb jest nie większy niż 529. Zadanie tekstowe. Nierówność kwadratowa. Pierwiastki funkcji kwadratowej. Wzory skróconego mnożenia. Równanie kwadratowe.