rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Po zwiększeniu każdej krawędzi sześcianu o $2\cm$, jego objętość wzrosła o $98\cm^3$. Oblicz początkową objętość sześcianu. Sześcian. Wzory skróconego mnożenia. Równanie kwadratowe.