Zadania  +  Rozwiązania
Sześcian to graniastosłup, którego wszystkie ściany są kwadratami. Krawędzie sześcianu mają jednakową długość a. [rysunek] Sześcian ma 6 ścian, 12 krawędzi i 8 wierzchołków. Kąty w sześcianie Przekątna sześcianu: d=a√3. Pole całkowite: P_c=6a². Objętość: V=a³.