Zadania  +  Rozwiązania
Sześcian to graniastosłup, którego wszystkie ściany są kwadratami. Na rysunku jest sześcian, którego krawędzie mają długość a. Sześcian ma 6 ścian, 12 krawędzi, 8 wierzchołków. Kąty w sześcianie. Objętość sześcianu liczę ze wzoru V=a^3. Pole całkowite sześcianu liczę ze wzoru Pc=6*a^2.