Sześcian. Zadania. Liczenie objętości, pola powierzchni całkowitej, długości przekątnej sześcianu.