Graniastosłup prosty to rodzaj wielościanu. Podstawy graniastosłupa prostego to dwa przystające i równoległe wielokąty. Ściany graniastosłupa prostego to prostokąty prostopadłe do podstaw. Graniastosłup prawidłowy to graniastosłup prosty, którego podstawą jest wielokąt foremny. Objętość graniastosłupa liczymy ze wzoru V=Pp*H, gdzie Pp to pole podstawy a H to wysokość. Pole całkowite liczymy ze wzoru Pc=2*Pp+Pb, gdzie Pp to pole powierzchni bocznej, czyli suma pól wszystkich ścian bocznych. Graniastosłupy pochyłe są na ostatnich trzech rysunkach. Objętość i pole powierzchni graniastosłupa pochyłego liczymy z tych samych wzorów co dla graniastosłupa prostego.