Zadania  +  Rozwiązania
Na pierwszym rysunku jest prostokąt o bokach a i b. Pole tego prostokąta możemy policzyć ze wzoru P=ab. Obwód ze wzoru Obw=2a+2b