rozwiązanie
Wyznacz cztery kolejne liczby całkowite takie, że największa z nich jest równa sumie kwadratów trzech pozostałych. Zbiory liczbowe. Wzory skróconego mnożenia. Równanie kwadratowe.