rozwiązanie
W dwóch hotelach wybudowano prostokątne baseny. Basen w pierwszym hotelu ma powierzchnię 240m^2. Basen w drugim hotelu ma powierzchnię 350m^2 oraz jest o 5m dłuższy i 2m szerszy niż w pierwszym hotelu. Oblicz, jakie wymiary mogą mieć baseny w obu hotelach. Podaj wszystkie możliwe odpowiedzi. Prostokąt. Równanie kwadratowe.