rozwiązanie
Powierzchnia prostokątnej działki budowlanej równa się 1540m^2. Oblicz wymiary tej działki wiedząc, że różnią się one o 9m. Równanie kwadratowe.