rozwiązanie
Dane są dwie prostokątne działki. Działka pierwsza ma powierzchnię równą 6000 m^2. Działka druga ma wymiary większe od wymiarów pierwszej działki o 10 m i 15 m oraz powierzchnię większą o 2250 m^2 . Oblicz wymiary pierwszej działki. Równanie kwadratowe.