Zadania  +  Rozwiązania
Jeżeli zbiór Omega podzielimy na podzbiory B1, B2 takie, że suma B1 i B2 jest równa zbiorowi Omega, zbiory B1, B2 nie mają części wspólnej i prawdopodobieństwo zbiorów B1 i B2 jest większe od 0, to dla dowolnego zdarzenia A zawartego w zbiorze Omega prawdziwy jest wzór na prawdopodobieństwo całkowite. Wzór na rysunku. Jeżeli zbiór Omega podzielimy analogicznie jak wyżej na trzy rozłączne podzbiory B1, B2, B3 otrzymamy wzór na rysunku. Podobnie można zdefiniować wzór dla dowolnej liczbie zbiorów B1, B2, B3, ...