Rozwiązania zadań z prawdopodobieństwa całkowitego