Zadania  +  Rozwiązania
Doświadczenie losowe - w praktyce każda czynność, która może zakończyć się kilkoma nieprzewidywalnymi wynikami np. rzut sześcienną kostką do gry. Zdarzenie elementarne - wynik doświadczenia losowego np. wyrzucenie na kostce pięciu oczek. Zdarzenie losowe - dowolny podzbiór wszystkich zdarzeń elementarnych np. wyrzucenie parzystej, liczby oczek. Zdarzenie elementarne sprzyjające zdarzeniu losowemu - zdarzenie elementarne, które spełnia warunki zdarzenia losowego np. wyrzucenie czterech oczek, jeżeli zdarzenie losowe A to wyrzucenie parzystej liczby oczek. Omega - zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych np. Omega={ jedno oczko, dwa oczka, trzy oczka, cztery oczka, pięć oczek, sześć oczek }. A' - zdarzenie losowe przeciwne do zdarzenia losowego A np. jeżeli A to wyrzucenie parzystej liczby oczek, to A'={ jedno oczko, trzy oczka, pięć oczek }.