Zadania  +  Rozwiązania
Prawdopodobieństwo warunkowe zdarzenia A, pod warunkiem że zaszło zdarzenie B, liczymy ze wzoru P(A|B) = P(AnB) / P(B). Wzór.