Zadania  +  Rozwiązania
Dwa zdarzenia A, B są niezależne, jeżeli prawdopodobieństwo części wspólnej A, B jest równe iloczynowi prawdopodobieństw zdarzeń A i B. Niezależność zdarzeń A i B oznacza np. że prawdopodobieństwo zdarzenia A nie zmienia się, nawet wtedy gdy wiemy, że zaszło zdarzenie B. Tak jak w przykładzie na rysunku zdarzenie A jest niezależne od zdarzenia B. Oznacza to np. że gdy po rzucie kostką z zamkniętymi oczami, ktoś nam mówi, że liczba oczek jest mniejsza od 5, to prawdopodobieństwo, że wypadła parzysta liczba oczek nie zmienia się, dalej wynosi {1\o2}. P(A|B)=P(A).