Niezależność zdarzeń A i B oznacza np. że prawdopodobieństwo zdarzenia A nie zmienia się, nawet wtedy gdy wiemy, że zaszło zdarzenie B.