Zadania  +  Rozwiązania
Działania na potęgach. Zamieniania potęgi w pierwiastek. Mnożenie i dzielenie potęg. Potęgowanie potęg. Potęgowanie iloczynu i ilorazu.