Potęgę z potęgi upraszczam do jednej potęgi za pomocą wzoru (a^x)^y = a^{x\c y}. Przykłady.