Zadania  +  Rozwiązania
Mnożenie ułamków zwykłych. Skracanie ułamków przy mnożeniu.