Zadania  +  Rozwiązania
Wyciąganie części całkowitej ułamka. Zamiana z liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy.