Wzór na potęgę iloczynu. Potęga iloczynu jest równa iloczynowi potęg. Przykłady.