Iloraz potęg. Wzór na iloraz potęg o jednakowej podstawie. Przykłady.