Przybliżenia liczb dziesiętnych. Przybliżenia do drugiego miejsca po przecinku.