Opis jak liczyć błąd względny i bezwzględny pomiaru. Niepewność pomiaru jest to inna nazwa błędu pomiaru.