Zadania  +  Rozwiązania
Liczbą odwrotną do „a” jest „1/a”. Liczbą przeciwną do „a” jest „-a”.